Печати

Одржан третиот Конгрес на СДУНа ден 03.07.2016 година Социјалдемократската Унија го одржа редовниот Трет Конгерс. На истиот делегатите го избраа раководството на партијата и тоа:

Чедо Николовски за претседател,
Маја Миловановиќ Михајловиќ  и Мирослав Андриески за потпретседатели,
Венко Стомнароски за генерален секретар.Исто така избрани се членови на централен и надзорен одбор како и претседастелсво.