Печати

Генерален секретар


Венко Стомнароски

Генерален Секретар на Социјалдемократската Унија.


Роден во 10.09.1967 година во Прилеп
Дипломиран Економист со 20 години работно искуство во струката
Сопруг и родител
Партиска активност од 1992 година